Profil spoločnosti Kvalita Obchodné zastúpenia Stiahnite si logo
Gumotextilné Gumotextilné špeciálne Oceľokordové Profilové PVC/PU Sklad pásov
Stierače Valčeky Gumové tesniace dosky Priemyselné sitá
Slovenská republika Česká republika

Certifikát kvality ISO 9001:2000

Certifikát kvality Dlhoročné skúsenosti z predaja dopravných pásov nás presviedčajú o tom, že požiadavky trhu na kvalitu sa neustále zvyšujú a to do takej miery, že kvalita sa stáva jedným z najdôležitejších faktorov rozhodujúcich o úspešnosti firmy.

Firma Eurobelt a.s. sa preto rozhodla prezentovať svojim zákazníkom skutočnosť, že má fungujúci systém pre splnenie svojich záväzkov zavedením certifikovaného systému riadenia kvality.

Dňa 28. apríla 2008 bol firme Eurobelt a.s. udelený certifikačnou spoločnosťou SGS certifikát číslo SK08/0259 podľa normy ISO 9001:2000 pre činnosti predaj a servis dopravných pásov.

Prečo s nami?