Profil spoločnosti Kvalita Obchodné zastúpenia Stiahnite si logo
Gumotextilné Gumotextilné špeciálne Oceľokordové Profilové PVC/PU Sklad pásov
Stierače Valčeky Gumové tesniace dosky Priemyselné sitá
Slovenská republika Česká republika

Oceľokordové dopravné pásy

Dopravné pásy vhodné na prepravu materiálu na veľké osové vzdialenosti v ťažkých pracovných podmienkach

K tomu ich predurčuje malé predĺženie pri zaťažení a vynikajúca schopnosť prispôsobiť sa korýtku dopravníka vďaka nízkej priečnej tuhosti. Kostra pásu pozostáva z vysokopevných oceľových kordov, uložených v jednej rovine a obalených v jadrovej gume, kvôli dokonalému spojeniu hornej a spodnej krycej vrstvy. Pevná väzba medzi vrstvami zabezpečuje optimálnu funkčnú schopnosť a vysokú odolnosť. Rozostupy a pevnosti kordov určujú pevnostné rady. Vyrábajú sa s ochranným gumovým okrajom, v pevnostných radoch
1 000 – 5 000 N/mm a v šírkach 750 – 2 400 mm.

Kategórie krycích vrstiev podľa druhu prepravovaného materiálu (norma DIN 22 131):

X – brúsivý a ostrohranný s veľkou mernou hmotnosťou a kusovitosťou
Y – zrnitý a sypký mierne brúsivého charakteru
W – veľmi brúsivý s malou kusovitosťou

Dopravné pásy