Profil spoločnosti Kvalita Obchodné zastúpenia Stiahnite si logo
Gumotextilné Gumotextilné špeciálne Oceľokordové Profilové PVC/PU Sklad pásov
Stierače Valčeky Gumové tesniace dosky Priemyselné sitá
Slovenská republika Česká republika

Profilové dopravné pásy

Profilové dopravné pásy sú určené na prepravu sypkých a kusovitých materiálov.

Na rozdiel od dopravných pásov s hladkým profilom umožňujú prepravu materiálov s uhlom sklonu nad 30°. Profily na dopravnom páse zabraňujú zosúvaniu prepravovaného materiálu a zvyšujú kapacitu dopravy. Vyrábajú sa s rôznym typom unášačov podľa potrieb zákazníka, spojené alebo nespojené, v šírkach 400 – 1 200 mm.

Katalóg profilových dopravných pásov vo formáte pdf.

Dopravné pásy