Profil spoločnosti Kvalita Obchodné zastúpenia Stiahnite si logo
Gumotextilné Gumotextilné špeciálne Oceľokordové Profilové PVC/PU Sklad pásov
Stierače Valčeky Gumové tesniace dosky Priemyselné sitá
Slovenská republika Česká republika

Gumotextilné dopravné pásy

Dopravné pásy pre všeobecné použitie. Slúžia najmä na dopravu sypkého a kusového materiálu v bežných prevádzkových podmienkach.

Kostra pásu pozostáva z 2 – 6 textilných vložiek vytvorených kombináciou vlákien z polyestru (E) a polyamidu (P), ktoré sa vyznačujú vysokou pevnosťou a vynikajúcimi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. Vyrábajú sa s rezaným alebo ochranným okrajom, v pevnostných radoch 200 – 3 500 N/mm a v šírkach 400 – 2 400 mm (tabuľka vo formáte pdf). Krycie vrstvy zabezpečujú styk pásu s prepravovaným materiálom, resp. s valčekmi a bubnami dopravníka, preto je dôležité venovať zvýšenú pozornosť výberu vhodnej hrúbky a kategórie.

Kategórie krycích vrstiev podľa druhu prepravovaného materiálu (norma DIN 22 102):

X – brúsivý a ostrohranný s veľkou kusovitosťou
Y – brúsivý a ostrohranný s menšou kusovitosťou
W – veľmi brúsivý, zrnitý a sypký

Dopravné pásy