Profil spoločnosti Kvalita Obchodné zastúpenia Stiahnite si logo
Gumotextilné Gumotextilné špeciálne Oceľokordové Profilové PVC/PU Sklad pásov
Stierače Valčeky Gumové tesniace dosky Priemyselné sitá
Slovenská republika Česká republika

  Špeciálne gumotextilné dopravné pásy

Odolné proti prierazom
Dopravné pásy s jednou alebo viacerými nárazníkovými vložkami. Majú zvýšenú odolnosť proti vzniku a šíreniu prierazov, spôsobených dopadajúcim materiálom pri nepriaznivých dopadových výškach.
Kategória Prepravovaný materiál Dopor. teplota povrchu pásu Dopor. teplota prostredia
A(X) Brúsivý ostrohranný materiál veľkej kusovitosti do +70 ° od -25 °C do +60 °C
AA(W) Veľmi brúsivý, zrnitý a sypký materiál
R Abrazívny a ostrohranný materiál od -50 °C do +60 °C
Odolné proti horeniu a šíreniu požiaru
Dopravné pásy určené na prepravu horľavých materiálov v podzemí a na povrchu.
Kategória Prepravovaný materiál Dopor. teplota povrchu pásu Dopor. teplota prostredia
V Preprava horľavých materiálov v podzemí od 0 °C do +60 °C
K Sypký a kusový materiál v prostredí s nebezpečenstvom vzniku výbuchu a šírenia požiaru. do +70 ° od -25°C do +60 °C
Teplovzdorné
Doporučujeme ich používať všade tam, kde teplota prepravovaného materiálu prevýši 60 °C.
Kategória Prepravovaný materiál Dopor. teplota povrchu pásu Dopor. teplota prostredia
D Horúci sypký a kusový materiál do +125 °C od -20°C do +80 °C
H Horúci sypký a kusový materiál do +150 °C
HT Horúci sypký a kusový materiál do +175 °C
Odolné voči extrémne nízkym teplotám
Dopravné pásy určené na prepravu pri extrémne nízkych teplotách prostredia, alebo prepravovaného materiálu.
Kategória Prepravovaný materiál Dopor. teplota povrchu pásu Dopor. teplota prostredia
R Abrazivny a ostrohranný materiál od -50°C do +60 °C
Odolné voči ekologicky závadným materiálom
Hadicové dopravné pásy. Princíp prepravy je zvinutie dopravného pásu do uzatvoreného tvaru - hadice.
Kategória Prepravovaný materiál Dopor. teplota povrchu pásu Dopor. teplota prostredia
A(X) Brúsivý a ostrohranný materiál veľkej kusovitostí do +70 °C od -25°C do +60 °C
AA(W) Veľmi brúsivý, zrnitý a sypký materiál
D Horúci sypký a kusový materiál do +125 °C od -20°C do +80 °C
Odolné voči olejovým a mastným materiálom
Dopravné pásy pre dopravu materiálov obsahujúcich nepolárne organické rozpúšťadlá a ropné látky.
Kategória Prepravovaný materiál Dopor. teplota povrchu pásu Dopor. teplota prostredia
G Olejové a mastné materiály obsahujúce nepolárne organické rozpúšťadlá a pohonné hmoty do +70 °C od -25°C do +60 °C
GT Minerálne oleje do +120 °C od -20°C do +80 °C
GMOR Minerálne oleje do +70 °C od -15°C do +60 °C
Odolné voči chemickým činidlám
Dopravné pásy určené do prostredia s pôsobením chemických činidiel, na prepravu materiálov obsahujúcich anorganické kyseliny a zásady.
Kategória Prepravovaný materiál Dopor. teplota povrchu pásu Dopor. teplota prostredia
C Minerály obsahujúce anorganické kyseliny a zásady do +70 °C od -20°C do +70 °C