Profil spoločnosti Kvalita Obchodné zastúpenia Stiahnite si logo
Gumotextilné Gumotextilné špeciálne Oceľokordové Profilové PVC/PU Sklad pásov
Stierače Valčeky Gumové tesniace dosky Priemyselné sitá
Slovenská republika Česká republika

Profilové PVC/PU dopravné pásy

V závislosti na profile, hrúbke a tvrdosti povrchovej vrstvy pásu sa mení jeho charakteristika – od vysokej priľnavosti u stúpajúcej, alebo klesajúcej prepravy k nízkej priľnavosti zaručujúcej ľahké uvoľnenie prepravovaného materiálu.

U niektorých profilových pásov je použitá technológia Super Grip slúžiaca k zníženiu opotrebovania profilu.
 

Prehľad profilov PVC/PU pásov:
 

Profil 1
 
Profil 2
 
Profil 3
 
Profil 4
 
Profil 5
 
Profil 6
 
Profil 7
 
Profil 8
 
Profil 10
 
Profil 11
 
Profil 12
 
Profil 13
 
Profil 14
 
Profil 15
 
Profil 16
 
Profil 19
 

Dopravné pásy