Profil spoločnosti Kvalita Obchodné zastúpenia Stiahnite si logo
Gumotextilné Gumotextilné špeciálne Oceľokordové Profilové PVC/PU Sklad pásov
Stierače Valčeky Gumové tesniace dosky Priemyselné sitá
Slovenská republika Česká republika

Stieračové lišty

Stieračová doska Hampus9300

Tento stierač je najčastejšie umiestňovaný na zakrytovaných dopravníkoch, kde stierač je umiestnený tesne pred vstupom do tunela.

Flexus 2 9750

Tento stierač sa používa pre reverzné dopravníky. Čepele z tvrdo-kovu su vsadené do jednotlivých stieračových segmentov. Stierač je inštalovaný na spodnú vetvu dopravného pásu, zvyčajne ako náhrada spodného valčeka.

Poznámka: u reverzného dopravníka je ideálne použiť dva stierače, vždy za os valca

PU Stieračová doska 8100

Jednoduchý a ekonomicky výhodný druh stierača, ktorý môže byť jednoducho obratený na druhu stranu, ak jedna strana je už opotrebovaná.

Na základe Vašej požiadavky Vám pripravíme cenovú ponuku, resp. vyšpecifikujeme vhodný typ zariadenia pre Vašu prevádzku.

Druhy stieračov

VALČEKY

GUMOVÉ TESNIACE DOSKY

PRIEMYSELNÉ SITÁ