Profil spoločnosti Kvalita Obchodné zastúpenia Stiahnite si logo
Gumotextilné Gumotextilné špeciálne Oceľokordové Profilové PVC/PU Sklad pásov
Stierače Valčeky Gumové tesniace dosky Priemyselné sitá
Slovenská republika Česká republika

Oklepávacie valčeky

PU oklepávací valček

Bežne sa používa k čisteniu profilových pásov. Jednotlivé segmenty poklepávajú na spodnú stranu pásu cca 5-7 x za sekundu (podľa rýchlosti pohybu pásu), čím sú nečistoty z pásu jednoducho odstranené.

Na základe Vašej požiadavky Vám pripravíme cenovú ponuku, resp. vyšpecifikujeme vhodný typ zariadenia pre Vašu prevádzku.

Druhy stieračov

VALČEKY

GUMOVÉ TESNIACE DOSKY

PRIEMYSELNÉ SITÁ